Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importantă pentru CHEMTECH SRL (cu sediul în București, Bd. Alexandru Obregia, Nr.37, Sector 4), în calitate de operator de date cu caracter personal. Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, www.chemtech.com.ro.

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.chemtech.com.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea www.chemtech.com.ro de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

www.chemtech.com.ro utilizează doar fișiere de tip cookie necesare. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor poți găsi accesând Politica de cookie-uri.

 

www.chemtech.com.ro prelucreaza date cu caracter personal pe care le furnizezi prin intermediul formularului de contact (Nume, Telefon, Adresa E-mail).
Aceste sunt stocate in baza de date dupa ce au fost expediate si la adresa de e-mail CHEMTECH SRL in vederea initializarii contactului.
Motivul stocarii in baza de date este backup in caz ca din motive tehnice nu functioneaza trimiterea mesajului tau pe e-mail direct.

CHEMTECH prelucrează datele tale  cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior. Dacă ești client, prelucrăm datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și, ulterior, pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin CHEMTECH (de exemplu, pentru documentele financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar aferent).

 

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, CHEMTECH poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină CHEMTECH în oferirea de servicii prin www.chemtech.com.ro, precum furnizorii de serviciilor contabile, de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

- Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea www.chemtech.com.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
- Administrarea comercială și tehnică a www.chemtech.com.ro, de exemplu când intermediem relația dintre tine și un Partener, furnizor de produse pe www.chemtech.com.ro
- Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

 

Atunci când Parteneri ai noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Datele tale cu caracter personal furnizate către CHEMTECH pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul www.chemtech.com.ro, ai dreptul să soliciți următoarele:

- dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,

- dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,

- dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,

- dreptul la restricționarea prelucrării,

- dreptul la portabilitatea datelor,

- dreptul la opoziție,

- de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,

- dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de CHEMTECH pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poți adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa contact@chemtech.com.ro. Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la contact@chemtech.com.ro

 

III. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a CHEMTECH, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenîe de utilizare și/sau publicare). Utilizatorului nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de CHEMTECH.  Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului. În cazul în care CHEMTECH conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea CHEMTECH pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare. Niciun Conținut transmis către Utilizator prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea CHEMTECH și/sau al angajatului/prepusului CHEMTECH care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul conținut. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta exista.

 

Vă reamintim că ne puteți contacta pentru orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa contact@chemtech.com.ro. Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la contact@chemtech.com.ro